Modelejon

- Manligt mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal

Pris: 280 kr
Boken har ett mycket rikt bildmaterial.

 

Vad är ett modelejon? Är det någon som uppfattas som alltför fåfäng? Eller är mån om sin framtoning i klädsel och manér? För de modelejon som presenteras i denna bok är klädseln närmast att betrakta som en praktfull och luxuös yrkesdräkt. För de tillhör samhällets högsta skikt - kungar, furstar och adelsmän.

Livrustkammarens förknippas kanske i första hand med sina vapensamlingar. Vad som skiljer Livrustkammaren från sina systermuseer på kontinenten är att samlingarna även hyser ett mycket stort antal kungliga dräkter och dräkttillbehör. I denna bok presenteras museets enastående dräktsamling för första gången i en helhetsbild där man kan följa hur modestilarna avlöser varandra.

Klädseln är ett språk vi uttrycker oss med och modedräkten har alltid återspeglat ideal och känsloströmningar i tiden. 1500-talats bredaxlade silhuett talade om manlighet och styrka. Den svarta modefärgen signalerade värdighet och allvar. På 1600-talat hade den barocka klädseln liksom hovlivet en utpräglat representativ och ceremoniell karaktär. Med 1700-talet kom förfiningen och elegansen från livet i Parisersalongerna att reflekteras i den modemedvetne mannens dräkt. Den gradvisa förvandling av modet mot enklare och bekvämare kläder ägde rum på 1700-talet.

Text: Lena Rangström
Foto: Göran Schmidt
Livrustkammaren, 2002.