Svärd med detaljer

Livrustkammarens Vänner

Vänföreningen grundades i maj 2001 med syftet att stödja Livrustkammarens verksamhet. Vi knyter historieintresserade personer närmare museet samtidigt som vi också genom vår verksamhet bidrar till att väcka intresse för kunskap och forskning om Sveriges historia.

Medlemskap i vänföreningen
Vänföreningen har ett varierande program av aktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar. Vi arrangerar inspirerande specialvisningar, föredrag både i och utanför Livrustkammaren, olika digitala programpunkter på varierande teman och besök på intressanta historiska platser mm. Vi vill gärna öppna dörrarna till annars stängda platser och lyfta fram det gömda och glömda ur historiska arkiv, källor och samlingar. Vi har också ambitionen att varje år genomföra en medlemsresa.

Vänföreningen stödjer också Livrustkammaren genom ekonomiska bidrag för olika projekt. Som ett led i vår strävan att öka kunskapen om Livrustkammaren och öka intresset för Sveriges historia delar Livrustkammarens Vänner årligen ut ett stipendium för ett förtjänstfullt forskningsarbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde.

Besök och följ oss gärna på Livrustkammarens Vänner på Facebook och på lrkvanner på Instagram

Visst är du intresserad av att bli medlem?
Läs mer om medlemskap här

Välkommen till Livrustkammarens Vänner!