Svärd med detaljer

Livrustkammarens Vänner

Livrustkammarens Vänner grundades i maj 2001 för att stödja Livrustkammarens verksamhet och bredda kunskapen om Sveriges historia och uppmuntra forskning för nutid och framtid.

Medlemskap i vänföreningen

Ett medlemskap i Vänföreningen ger en personlig kontakt med museet. Det innebär möjlighet till ökad kunskap om Sveriges historia, uppmuntrar forskning och erbjuder inspirerande och berikande museibesök. Vänföreningens medlemmar erbjuds specialvisningar och föreläsningar i och utanför Livrustkammaren medlemsträffar. Vi brukar även göra besök på intressanta historiska platser och mycket annat.

Föreningen stödjer Livrustkammaren genom ekonomiska bidrag och genom att årligen utdela ett stipendium för ett förtjänstfullt forskningsarbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde. Föreningens medlemmar får vid olika tillfällen delta personligen i museets verksamhet. Därigenom kan Vännerna bidra till kunskapen om Livrustkammaren och aktivera intresset för Sveriges historia.

Ansök om medlemskap