Forskning och utveckling

Livrustkammaren arbetar med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Mycket av vår verksamhet syftar till att producera ny kunskap kring kulturarvet.

Internationella samarbeten 

Museet deltar och har deltagit i en rad projekt, ofta tillsammans med andra institutioner, både inom och utanför landets gränser.