Regentlängden

Från Gustav Vasa och fram till Carl XVI Gustaf har Sverige haft 23 regenter. Med den här regentlängden hoppas vi att du ska få lära dig lite mer om dem. Valspråken är de motton som Sveriges regenter har haft under historiens gång. 

Svenska regenter
 

Gustav VasaGustav Vasa 

1496–1560. Regenttid: 1523–1560
Valspråk: "All makt är av Gud"

Gustav Vasa på Wikipedia
 

Erik XIV

1533–1577. Regenttid: 1560–1568
Valspråk: "Gud giver åt vem Han vill"
Erik XIV: webbfördjupning
Erik XIV på Wikipedia
 

Johan III

1537–1592. Regenttid: 1568–1592
Valspråk: "Gud vår beskyddare"

Johan III på Wikipedia
 

Sigismund

1566–1632. Regenttid: Sverige 1592–1599, Polen 1587–1632.
Valspråk: "För rätten och folket"

Sigismund på Wikipedia

Karl IX

1550–1611. Regenttid: 1600–1611
Valspråk: "Gud min tröst"

Karl IX på Wikipedia
 

Gustav II Adolf

1594–1632. Regenttid: 1611–1632
Valspråk: "Med Gud och segrande vapen"

Gustav II Adolf på Wikipedia
 

Kristina

1626–1689. Regenttid: 1632–1654
Valspråk: "Visheten är rikets stöd"

Kristina på Wikipedia
 

Karl X Gustav

1622–1660. Regenttid: 1654–1660
Valspråk: "I Gud mitt öde - Han skall göra det"

Karl X Gustav på Wikipedia
 

Karl XI

1655–1697. Regenttid: 1660–1697
Valspråk: "Herren är vorden min beskyddare"

Karl XI på Wikipedia
 

Karl XII

1682–1718. Regenttid: 1697–1718
Valspråk: "Med Guds hjälp"

Karl XII på Wikipedia
 

Ulrika Eleonora

1688–1741. Regenttid: 1719-1720
Valspråk: "I Gud mitt hopp"

Ulrika Elenora på Wikipedia
 

Fredrik I

1676–1751. Regenttid: 1720–1751
Valspråk: "I Gud mitt hopp"

Fredrik I på Wikipedia
 

Adolf Fredrik

1710–1771. Regenttid: 1751–1771
Valspråk: "Statens välfärd min välfärd"

Adolf Fredrik på Wikipedia
 

Gustav III

1746–1792. Regenttid: 1771–1792
Valspråk: "Fäderneslandet"

Gustav III på Wikipedia
 

Gustav IV Adolf

1778–1837. Regenttid: 1792–1809
Valspråk: "Gud och folket"

Gustav IV Adolf på Wikipedia
 

Karl XIII

1748–1818. Regenttid: 1809–1818
Valspråk: "Folkets väl min högsta lag"

Karl XIII på Wikipedia
 

Karl XIV Johan

1763–1844. Regenttid: 1818–1844
Valspråk: "Folkets kärlek min belöning"

Karl XIV Johan på Wikipedia
 

Oscar I

1799–1859. Regenttid 1844–1859.
Valspråk: "Rätt och sanning"

Oscar I på Wikipedia
 

Karl XV

1826–1872. Regenttid 1859–1872.
Valspråk: "Land skall med lag byggas"

Karl XV på Wikipedia
 

Oscar II

1829–1907. Regenttid 1872–1907.
Valspråk: "Brödrafolkens väl Sveriges väl"

Oscar II på Wikipedia
 

Gustaf V

1858–1950. Regenttid 1907–1950.
Valspråk: "Med folket för fosterlandet"

Gustaf V på Wikipedia
 

Gustaf VI Adolf

1882–1973. Regenttid 1950–1973.
Valspråk: "Plikten framför allt"

Gustaf VI Adolf på Wikipedia
 

Carl XVI Gustaf

1946– . Regenttid 1973–.
Valspråk: "För Sverige i tiden"

Carl XVI Gustaf på Wikipedia