UPPTÄCK MUSEET

Vagnhallen

Längst ner i Livrustkammaren, under de suggestiva grå stenvalven, hittar du de kungliga vagnarna. Med guldblänk, dyrbara sammetstextilier och förspända hästar låter de oss ana något av prakten i forna tiders processioner.

Vagnarna är utpräglade statusobjekt. Deras uppgift var att synas – och synliggöra – kungamakten.

Kröningsvagnen, som använts av drottningar i kröningsprocession under 1700-1800-talen, är den äldsta och mest påkostade av de fem utställda vagnarna. Gammal kröningstradition föreskrev att kungen red till kyrkan på en vit häst, medan drottningen färdades i vagn. Alla vagnarna kördes sista gången i Karl XV:s kröningsprocession 1860.

Än idag används Hovstallets hästar och vagnar för att markera särskilt högtidliga tillfällen.