Ansök om medlemskap

Medlemsförmåner

  • Vänföreningens nyhetsbrev och inbjudan till alla aktiviteter och evenemang som Vänföreningen anordnar
  • Inbjudan till utvalda vernissager på Livrustkammaren
  • 50 procent rabatt på föredrag och liknande evenemang på Livrustkammaren. Vissa avvikelser från detta kan förekomma.
  • Ta del av ett unikt utflyktsprogram där annars stängda dörrar öppnas
  • Fri entré till alla utställningar på Livrustkammaren
  • 20 procent rabatt på hela sortimentet i Livrustkammarens museibutik
  • Fritt lån av audioguide på Livrustkammaren

Medlemsavgift

  • Vuxna 200 kronor per år
  • Familj/par 350 kronor per år
  • Studerande 125 kronor per år

Betala medlemskap

Plusgiro 27600-6
Swish 123 107 3329
IBAN: SE09 9500 0099 6018 0027 6006

Kontakt Livrustkammarens Vänner

Adress:
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Kontakta ordförande Mårten Hougström för information om Vänföreningen:

Mejl: lrkvanner@gmail.com

Medlemsblad och Facebook

Läs vårt medlemsblad

Följ Livrustkammarens Vänner på Facebook

Stadgar vänförening

Ta del av vänföreningens stadgar 

Vänföreningens styrelse

Mårten Hougström, ordförande
Vald till och med årsmötet 2022

Karin Yllfors, vice ordförande
Vald till och med årsmötet 2022

Cecilia Ribbing, sekreterare
Vald till och med årsmötet 2023

Per Ahlander, kassör
Vald till och med årsmötet 2022

Lars Franzén, medlemsansvarig
Vald till och med årsmötet 2022

Malin Grundberg, museichef
Självskriven ledamot

Claes-Johan Larsson
Vald till och med årsmötet 2023

Cecilia Lagersvärd
Vald till och med årsmötet 2023

Helene von Schwerin
Vald till och med årsmötet 2022
 

Revisorer

Inga-Maj Söderberg, ordinarie revisor
Vald till och med årsmötet 2022

Christina Möller, revisorssuppleant
Vald till och med årsmötet 2022

Valberedning

Marguerite d'Otrante, ordinarie
Vald till och med årsmötet 2022

Sanna Evers, ordinarie (sammankallande)
Vald till och med årsmötet 2022

Svenska