Stipendium

Livrustkammarens Vänner utdelar årligen ett stipendium på 20.000 kronor för ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete (på minst akademisk 80-poängsnivå eller motsvarande) som behandlar ett centralt ämne inom museets intresseområde.

Livrustkammarens uppdrag är att utifrån sina samlingar av kungliga vapen och rustningar, dräkter och dräkttillbehör, vagnar och hästutrustning mm sprida kunskap om den svenska historien från 1500-talet och fram till idag.

Föreningen Livrustkammarens Vänner vill bredda kunskapen om Sveriges historia och uppmuntra forskning och intresse för det förflutna, till glädje och nytta för nutid och framtid.

Livrustkammarens Vänner beslutade i samband med Livrustkammarens 375-årsjubileum år 2003 att inrätta ett stipendium för att stödja forskningen inom museets ansvarsområde. Stipendiets storlek fastställs av styrelsen för varje år. Stipendiesumman kan, om styrelsen finner lämpligt, delas av flera stipendiater.

Stipendieutdelningen sker traditionsenligt på Vännernas dag den 6 november. I samband med den högtidliga ceremonien förväntas mottagaren presentera sitt arbete.

Livrustkammarens Vänner
c/o Livrustkammaren
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Svenska
Topp-bild: