Stipendium Vänföreningen

Livrustkammarens Vänner delar årligen ut ett stipendium på 20 000 kronor för ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete (på minst akademisk 80-poängsnivå eller motsvarande) som behandlar ett centralt ämne inom museets intresseområde. Stipendiesumman kan, om styrelsen finner lämpligt, delas av flera stipendiater.

Stipendieutdelningen anordnas den 6 november på Vännernas dag. I samband med den högtidliga ceremonien förväntas mottagaren presentera sitt arbete.