1. Start
  2. Livrustkammaren visar Gustav Vasas hjälm i 3D

Livrustkammaren visar Gustav Vasas hjälm i 3D

Gustav Vasas hjälm med maskvisir är ett av få bevarade föremål som har ägts av Gustav Vasa och är en del av kungens enda bevarade praktrustning. Genom Livrustkammarens arbete med digitala utställningar och användningen av sk fotogrammetri är det nu möjligt att se, zooma in, vrida och vända på den nästan 500 år gamla hjälmen. Och du kan göra det från din egen dator, surfplatta eller smartphone.

Gustav Vasas hjälm med maskvisir är ett av få bevarade föremål som har ägts av Gustav Vasa och är en del av kungens enda bevarade praktrustning.

Genom Livrustkammarens arbete med digitala utställningar och användningen av så kallad fotogrammetri är det nu möjligt att se, zooma in, vrida och vända på den nästan 500 år gamla hjälmen. Och du kan göra det från din egen dator, surfplatta eller smartphone.

Fotogrammetri är en teknik där vanliga stillbilder används som utgångsmaterial. Dessa sätts sedan ihop till en 3D-modell med hjälp av speciell programvara.

Gustav Vasas hjälm är daterad till runt år 1540 och förmodas vara slagen i Tyskland. Visiret tillhörde från början inte hjälmen men bedöms vara samtida. Visiret är ett så kallat maskvisir format som en karikatyr av ett människoansikte. De var populära under 1500-talets första hälft bland Europas elit och förmodas ha burits tillsammans med en helrustning vid kungliga parader för komisk effekt. Det är ovisst när eller ens om Gustav Vasa bar hjälmen, men möjligen hade han den på sig för att roa sina gäster vid någon av hovets många tillställningar.

3D ökar tillgängligheten

LSH (Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet) ligger i framkant i att tillgängliggöra samlingar digitalt. Fotogrammetri är ytterligare ett sätt att öka tillgängligheten. Digitala 3D-modeller har många fördelar och ger en ökad upplevelse för publiken på plats men kan också nås hemifrån genom den egna datorn, surfplattan eller telefonen. 3D-modeller av föremål kan även komma att ge ökade möjligheter för forskare att tillgängliggöra sig ny kunskap. Också vid dokumentation och konditionsbedömning av föremålen skulle denna teknik kunna vara en tillgång.

3D- modellen av Gustav Vasas hjälm med maskvisir går att se på Livrustkammarens hemsida:http://livrustkammaren.se/sv/gustav-vasas-hjalm

Producent av den digitala utställningen är Sara Sandell.

För en djupare inblick i LSH:s tester med fotogrammetri besök 

http://digitaliseringsbloggen.lsh.se/2017/01/fotogrammetri-for-nyborjare.html

Önskar du mer information om LSH:s arbete med 3D?

Vänligen kontakta: Erik Lernestål, bitr enhetschef / fotograf, Samlings- och Digitaliseringsenheten vid Livrustkammaren och Skoklosters Slott med stiftelsen Hallwylska Museet (LSH)

08-402 30 55