1. Start
  2. ​Musikaliskt gästspel av Eva Sidén - Soundwall I, from Strawberry fields

​Musikaliskt gästspel av Eva Sidén - Soundwall I, from Strawberry fields

5-22 oktober gästas Livrustkammaren av ett pågående ljudverk och tre fristående konserter av och med tonsättaren och pianisten Eva Sidén. Soundwall är en serie musikverk av Eva Sidén utifrån fiktiva personer, platser och händelser i tid och rum.

5-22 oktober gästas Livrustkammaren av ett pågående ljudverk och tre fristående konserter av och med tonsättaren och pianisten Eva Sidén. Soundwall är en serie musikverk av Eva Sidén utifrån fiktiva personer, platser och händelser i tid och rum. I det sexkanaliga verket "Soundwall I, from strawberry fields", har Eva Sidén använt originalinstrument från den fiktive kompositören K:s samtid, såsom klavichord, cembalo och hammarklaver från 1700-talet.

Soundwall ges i Livrustkammarens hörsal mellan 5-22 oktober under museets öppettider. Invigningen sker den 5 oktober kl 18 i Hörsalen där Eva Sidén ger en kort konsert där hon spelar på ett elektroniskt bearbetat klavichord. Den 12 oktober kl 18 blir det konsert med klavichord, flygel och elektronik i Stensalen med musik av Eva Sidén och tonsättare från 16- och 1700-talet. Sista konserten är den 19 oktober i hörsalen med klavichord, cembalo och elektronik.

Utifrån ett utforskande av instrumentens klang och karaktär, improvisationer och flerkanalsinspelningar av ljudmaterialet har hon skapat ett elektroniskt mångkanaligt verk, spatialiserat i sex högtalare. Soundwall är även en spelplats för konserter och performance med Eva Sidén.

  • -Kompositören K levde troligen vid sekelskiftet 16-1700, detta enligt ett antagande då varken födelseplats eller år är fastställt. En period av sitt korta liv vet man dock att K arbetade på Stockholms slott. 1760 förklarades nämligen K som död i ett manuskript, eftersom hon inte gått att återfinna efter en promenad på borggården flera år tidigare. Det finns tyvärr bara några få fragment bevarade av K:s musik, en tonkonst i den ”känslosamma stilen” som enligt utsagor var djupt berörande. K tycks hela sitt liv ha sökt efter musikens själ. Hon tillbad musikens helgon Cecilia, man har funnit rester av en torkad ros vid offerplatsen till henne i rummet på slottet där K arbetade med sina kompositioner, undervisade och övade. Spartanskt möblerat med ett klavichord, ett enkelt skrivbord och en sovalkov samt den lilla nisch där rosbladen återfanns. I några brevutdrag berättas det mycket kort om K, om hennes musik och om hur hon faktiskt går igen just på den här platsen, berättar Eva Sidén.

Eva Sidén är verksam som pianist och som tonsättare av instrumental- och elektroakustisk musik/EAM, med ljud och konsert-installationer och platsrelaterade verk ofta i samarbete med rum och arkitektur och med konstformer som bildkonst, dans och text, teater. Som pianist framträder Eva Sidén framförallt som solist men också som musiker i ensembler. Hon konserterar med såväl egna verk som andras på musikfestivaler, i konserthus och på museer runt om i världen.

Med stöd av Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Elektronmusikstudion i Stockholm.

Läs mer: http://livrustkammaren.se/sv/kalendarium

http://www.evasiden.se/